top of page

Mục sư Mười

Mục sư Mười (Milton) Lê sinh ra trong một gia đình thuần túy Việt Nam theo đạo Phật / thờ cúng tổ tiên. Nhờ lòng thương xót và ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời, ông đã nghe Phúc âm và được Chúa Giê-su cứu lúc mười tuổi qua các công cuộc truyền giáo đến Việt Nam. Ông đã phục vụ tại các Hội thánh Việt Nam trong vài thập kỷ, trong đó có ba năm làm Mục sư mục vụ Anh ngữ tại Hội thánh Lời Chúa Houston. Hiện tại, ông đang làm Mục sư Nhiệm chức Quản nhiệm Hội thánh Cứu Ân (Redeemed Alliance Church) tại Houston, Texas. Ông tốt nghiệp Đại học Thần học Dallas với bằng Thạc sĩ Kinh thánh vào năm 2013. Ông kết hôn với người vợ xinh xắn Xuân-Liên ba mươi năm qua và có ba cô con gái và một cậu con trai. Ông rất thích và mong mỏi được nhìn thấy những nhà lãnh đạo mạnh mẽ theo Kinh thánh phục vụ trong các Hội thánh Cơ đốc Việt Nam ở khắp mọi nơi.”

IMG_3271.jpg
bottom of page